Fizika

6-sinf
6-sinf
6-sinf
0

6-sinf Fizika kursida o‘quvchilarga fizika fani haqida dastlabki ma’lumotlar beriladi. 
Atrofimizda ro‘y berayotgan f...

7-sinf
7-sinf
7-sinf
0

7-sinf Fizika kursida siz kinematika, dinamika bo‘limlari va saqlanish qonunlari bilan to‘liqroq tanishasiz. 
Bunda siz hay...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
0

8-sinf Fizika kursida siz fizikaning elektrostatika bo‘limi bilan yaqindan tanishasiz va elektr toki, elektr toki qonunlari hamda magnit mayd...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
0

9-sinf Fizika kursida siz molekulyar fizika, termodinamika, suyuqlik va qattiq jismlar fizikasi hamda optika bo‘limlariga oid tushuncha va bi...

10-sinf
10-sinf

10-sinf Fizika kursida siz shu kungacha fizika fanidan olgan bilimlaringizni yanada mustahkamlaysiz. Mexanik harakat va harakat qonunlarining mohiy...

11-sinf
11-sinf

11-sinf Fizika kursida siz magnit maydon haqidagi bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Bu orqali elektromagnit tebranishlar va elektromagnit to‘l...