Matematika

1-sinf
1-sinf
1-sinf
5

Matematika orqali sonlar olamini kashf etasiz. 
Ushbu bosqichda siz bir va ikki xonali sonlar bilan tanishasiz. Ularning tarkibini o&ls...

2-sinf
2-sinf
2-sinf
5

Ushbu bosqichda siz tenglamalar va ularning turli yechish usullarini o‘rganasiz. Bu turli matematik munosabatlarni o‘rnatishga, mantiqi...

3-sinf
3-sinf
3-sinf
5

Ushbu bosqichda ko‘paytirish jadvali bilan bir qatorda ko‘paytirish va bo‘lish ketma-ketligini, ko‘paytirish va bo‘li...

4-sinf
4-sinf
4.7
4-sinf
4.7

Ushbu kursimizda ko‘p xonali sonlarning sinfi va ko‘p xonali sonlar ichida to‘rtta arifmetik amallarni bajarishni o‘rganasi...

5-sinf
5-sinf
5-sinf
5

Matematika aniq va tabiiy fanlar asosi bo‘lgani uchun bu fanni mukammal o‘rganish qolgan fanlarni egallashda juda muhim hisoblanadi.&nb...

6-sinf
6-sinf
6-sinf
0

Ushbu kursimizda matematika manbalari sizni sonlarning bo‘linish belgilari, EKUB va EKUK, o‘zaro teskari sonlar, manfiy va cheksiz sonl...